Exportar registro bibliográfico

Aspectos controvertidos da inelegibilidade prevista na alínea "e" da Lei Complementar n. 64/1990 (2016)


Digital Library of Intellectual Production of Universidade de São Paulo     2012 - 2021