Exportar registro bibliográfico

Uso do modelo carga - fluxo de carga - fluxo de dipolo para as derivadas do momento de dipolo de sistemas altamente iônicos (2009)


Digital Library of Intellectual Production of Universidade de São Paulo     2012 - 2021