Exportar registro bibliográfico

Innowacje na polu koperacji przemysl - uczelnie - agencje rzadowe: przyklady Z Krajów Ameryki Lacinskiej (2000)


Digital Library of Intellectual Production of Universidade de São Paulo     2012 - 2021