Exportar registro bibliográfico

Poder osteogênico dos enxertos ósseos: estudo experimental comparativo entre enxertos autólogo, homólogo irradiado e homólogo AAA (1998)


Digital Library of Intellectual Production of Universidade de São Paulo     2012 - 2020